De vrijwilligers van Responsible Young Drivers staan klaar aan de uitgang om uw gasten toe te laten hun alcoholgehalte te testen. Ze maken hiervoor gebruik van een Dräger Alcotest.

Iedereen die “Safe” (minder dan 0,5‰) blaast, heeft bewezen aan zijn medepassagiers dat hij/zij zijn verantwoordelijkheid genomen heeft. In onderling overleg kan Responsible Young Drivers ook zorgen voor een beloning.

Bestuurders die “Alarm” (tussen 0,5‰ en 0,8‰) of “Positief” (meer dan 0,8‰) blazen, helpen we bij het zoeken naar het vinden van een alternatief: een tijd wachten, meerijden met een nuchtere bestuurder, een taxi opbellen of het openbaar vervoer nemen.
Om de vrijwilligers van Responsible Young Drivers toe te laten om hun activiteiten tijdig te plannen, nemen we alleen aanvragen in aanmerking van feesten met minimum 300 aanwezigen, waarvoor minstens 1 maand op voorhand een overeenkomst werd opgemaakt.

Prijsindicatie :
• Actie voor verenigingen : voor iedereen die een fuif of ander evenement zonder winstoogmerk organiseert, zoals jeugdbewegingen en jeugdhuizen. Onze vrijwilligers komen ter plaatse met 2 professionele toestellen Dräger , 200 mondstukjes en een batterijlader.
Prijs : 650 €

• Actie voor bedrijven : Uw bedrijf organiseert een feestje voor haar klanten of personeel. Onze vrijwilligers komen ter plaatse met 2 professionele toestellen Dräger Alcotest , 250 mondstukjes en een batterijlader.
Prijs : 1100 €